Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1546/2018 1546/2018 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ-ΙΚΑΡΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

04/10/2018 - 12:50

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ-ΙΚΑΡΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 40 ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ ,3 ΜΙΛΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ,ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ
37 37 57Β - 026 06 14Α