1007/2015 1007/2015 - ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

18/08/2015 - 13:07:32

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΠΌ ΘΕΣΗ:
36 26,1Β - 023 06,8Α
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 26 ,03Β - 023 06,84Α