1000/2015 1000/2015 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.ΟΡΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΕΚΤΟΣ

17/08/2015 - 20:27

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.ΟΡΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΝΑΥΔΕΤΟΥ:
37 56 02Β - 023 26 22Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ.