1421/2018 1421/2018 - ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ. ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ Ι/Φ ΣΚΑΦΟΣ "FATHER MURPHY"

14/09/2018 - 12:40

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ. ΗΜΙΒΥΘΙΣΜΕΝΟ Ι/Φ ΣΚΑΦΟΣ "FATHER MURPHY" ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 19 15Β - 023 09 15Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.