1417/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ.

13/09/2018 - 12:28

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ.ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
Α. 39 54 02Β - 025 04 05Α
Β. 39 54 04Β - 025 03 56Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ