Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1362/2018 1362/2018 - ΝΟΤΙΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ. EΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΦΑΛΟΣ.

05/09/2018 - 12:25

ΝΟΤΙΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ.
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΦΑΛΟΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΕ ΘΕΣΗ:
34 55 02Β - 024 47 13Α
ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ 8 ΜΕΤΡΑ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ.