982/2015 982/2015 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΑΝΟΥ.

12/08/2015 - 12:48:37

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΦΑΝΟΥ ΕΠΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Τ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 21 47Β - 022 37 36Α
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: 3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΚΟ ΥΨΟΣ: 6 ΜΕΤΡΑ