981/2015 981/2015 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΦΑΝΟΥ.

12/08/2015 - 12:45:59

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΝΟΥ ΕΠΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Τ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 21 45Β - 022 37 44Α
ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ: 3 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ ΚΑΙ
ΕΣΤΙΑΚΟ ΥΨΟΣ: 6 ΜΕΤΡΑ