1225/2018 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ .ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΑΤΑΚΙΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ.

10/08/2018 - 12:30

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ :
Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΚΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ (WGS 84) :
39 40 29Β - 019 42 38Α
39 40 30Β - 019 42 38Α
39 40 31Β - 019 42 36Α
39 40 28Β - 019 42 36Α
Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ (WGS 84):
39 40 21B - 019 43 41A
39 40 20B - 019 43 38A
39 40 18B - 019 43 39A
39 40 19B - 019 43 41A