979/2015 979/2015 - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ.

11/08/2015 - 13:07:25

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (3) ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΦΩΤΟΣΗΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
40 35 22Β - 022 56 32Α
40 35 21Β - 022 56 31Α
40 35 21Β - 022 56 30Α