1190/2018 - ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΒΑΤΙΚΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

02/08/2018 - 12:42

ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΒΑΤΙΚΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
1) 36 31 12Β - 022 59 23Α
2) 36 31 10Β - 022 59 27Α
3) 36 31 01Β - 022 59 26Α
4) 36 30 49Β - 022 59 20Α
5) 36 30 55Β - 022 59 03Α
6) 36 31 02Β - 022 59 01Α
ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.