1168/2018 1168/2018 - ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ , ΖΕΑΣ , ΦΛΟΙΣΒΟΥ ,ΣΑΡΟΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑ.

31/07/2018 - 13:43:56

ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΖΕΑΣ - ΦΛΟΙΣΒΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΝ 29-07-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30 UTC.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ.