Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1038/2018 1038/2018 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΚΟΤΣΙΝΑΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

09/07/2018 - 13:05

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ.
ΟΡΜΟΣ ΚΟΤΣΙΝΑΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΚΑΤΟ (100) ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙOΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ.
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.