Εκτύπωση αυτής της σελίδας

882/2018 882/2018 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ .ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΩΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

12/06/2018 - 12:12

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ .ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΩΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΩΜΣ) ΜΕ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΛ. 5 SEC ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΒΕΛΕΙΑ 3ΝΜ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 43 37Β - 023 58 41Α