946/2015 946/2015 - ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ.

04/08/2015 - 13:33:55

ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ME ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ :
α) 37 28 41Β - 025 18 44Α
β) 37 24 49Β - 025 20 29Α
γ) 37 24 35Β - 025 21 27Α