806/2018 - ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ.

29/05/2018 - 12:57

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΑΝΩΝ:
ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ ΑΝΑ ΠΡΩΤΟ ΛΕΠΤΟ, ΦΩΤΟΒΟΛΙΑ ΔΥΟ (2) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΔΕΚΑ (10) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΙΛΙΩΝ, ΘΕΣΗ ΦΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 1.50 ΜΕΤΡΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:
1. ΠΕΡΙΟΧΗ Α
37 59 10.49Β - 022 57 26.37Α
37 59 09.71Β - 022 57 28.47Α
2. ΠΕΡΙΟΧΗ Β
37 58 28.00Β - 022 58 32.06Α
37 58 28.29Β - 022 58 30.90Α
37 58 28.11Β - 022 58 30.69Α
37 58 27.87Β - 022 58 30.70Α
37 58 27.53Β - 022 58 31.85Α