Έκδοση ΧΕΕ 231 /1

29/04/2015 - 13:50

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλομένους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:

ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
231/1 Πρόσγεια και Λιμένας Αιγίου 12500 2015 231/ 1 (1984)
  Λιμένας Αιγίου 2500