Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έκδοση ΧΕΕ 432

26/08/2016 - 09:45

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ
432 Νήσος Κρήτη - Δυτικό Τμήμα 100.000 2016

 

Η παλαιά έκδοση του 1998 αποσύρεται

 

ΧΕΕ 432