Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας 2024

11/06/2024 - 08:17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Υδρογραφίας 21 Ιουνίου 2024

 

1. Η 21η Ιουνίου έχει καθορισθεί από τον Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό (ΔΥΟ) και υιοθετηθεί από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως «Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας» με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την Υδρογραφία και τον ρόλο της στη βελτίωση της γνώσης επί των θαλασσών και των ωκεανών, αλλά και να προτρέψει τα κράτη να συνεργαστούν για την προώθηση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος


2. Το κεντρικό θέμα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Υδρογραφίας για το 2024 είναι «Υδρογραφική πληροφορία – ενισχύοντας την Ασφάλεια, την Αποδοτικότητα και τη Βιωσιμότητα των θαλάσσιων δραστηριοτήτων». Το θέμα επιλέχθηκε προκειμένου να αναδείξει ότι ο πρωταρχικός στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού αποτελούν η ασφάλεια του υλικού και ανθρώπινου δυναμικού, η διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα και τους εταιρικούς συνεργάτες, η προώθηση και η ενίσχυση της συνεργασίας με τις κατά τόπους εθνικές αρχές υδρογραφίας και η υποστήριξη στην παραγωγή, συντήρηση και διάθεση υδρογραφικών προϊόντων σύμφωνα με το νέο πρότυπο S-100. Λαμβάνοντας υπόψη την γρήγορη μετάβαση προς την ηλεκτρονική ναυτιλία, την αυτόνομη πλοήγηση και την ανάγκη για την δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οδηγούμαστε σε σημαντικές εξελίξεις ως προς την παροχή υδρογραφικών υπηρεσιών υψηλών απαιτήσεων για ψηφιακά δεδομένα.

 

2024 WHD