Ανατύπωση Φαροδείκτη

09/03/2016 - 12:07

 Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, η ανατύπωση του Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών.

 

 

 farodeiktis