Έκδοση ΧΕΕ 443 / 1

07/03/2016 - 14:08

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ
   443 / 1 INT 3788 Λιμένας Ηρακλείου 5.000 2016

 

Η παλαιά έκδοση του 2002 αποσύρεται

 

443 1