Ελεύθερα Γεωχωρικά Δεδομένα DEMO ENCs S-57

23/03/2023 - 11:40

Στο πλαίσιο της διάθεσης ελεύθερων γεωχωρικών δεδομένων, έχουν αναρτηθεί στην αντίστοιχη θέση τέσσερις Ναυτιλιακοί χάρτες σε ψηφιακή μορφή (ENCs S-57).

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω ENCs είναι ακατάλληλοι για ναυτιλιακή χρήση και διατίθενται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερυνητικούς σκοπούς

 

Demo ENCs