Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ψηφιακό Μοντέλο Βυθού (DTM) του Ελλαδικού θαλάσσιου χώρου με ανάλυση 15” της μοίρας (463 μ.)

03/02/2022 - 07:30

Η Υδρογραφική Υπηρεσία (ΥΥ) δημιούργησε ένα επικαιροποιημένο Ψηφιακό Μοντέλο Βυθού (DTM) του Ελλαδικού θαλάσσιου χώρου με ανάλυση 15” της μοίρας (463 μ.) με τις παρακάτω προδιαγραφές:

 

Format Geotiff
Pixel Depth 32 Bit
Pixel Type Signed Integer
Compression LZW
XY Coordinate System    GCS_WGS_1984
Datum D_WGS_1984

 

Το DTM είναι ελεύθερο για μεταφόρτωση από την ιστοσελίδα της ΥΥ.


DTM