Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έκδοση ΧΕΕ 421 / 2

28/02/2021 - 09:32

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
421 / 2 Πρόσγεια και
Λιμένας Σύρου
10.000 Φεβ 2021 ΧΕΕ 421 / 2
"Πρόσγεια και
Λιμένας Σύρου"
Έκδοση 2001

 

 XEE 421 2