Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έκδοση ΧΕΕ 222 / 2

22/10/2019 - 08:05

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
222 / 2 Λιμένας και Μαρίνα
Καλαμάτας
6.000 Σεπ 2019 ΧΕΕ 222 / 2  "Λιμένας Καλαμάτας"
εκδ.  1983, κλίμακα 1:5.000

 

 ΧΕΕ 222 2