Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συμμετοχή στην 21η Σύνοδο του IC-ENC

30/07/2019 - 11:39

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ (ΥΥ) συμμετείχε στην 21η σύνοδο της Διευθύνουσας Επιτροπής του Περιφερειακού Κέντρου Διάθεσης Η/Ν χαρτών (IC-ENC), που έλαβε χώρα στο Cape Town της Δημοκρατίας Της Νότιας Αφρικής, 11 με 12 Ιουλίου 2019.

Η ΥΥ αντιπροσωπεύτηκε από τον Διοικητή της, Αρχιπλοίαρχο Δημήτριο Ευαγγελίδη ΠΝ και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Χαρτών και Ναυτιλιακών Εκδόσεων, Αλέξη Χατζηαντωνίου.

2019 IC ENC21