Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έκδοση ΧΕΕ 231 / 2 INT3497

22/04/2019 - 10:18

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
231 / 2
INT3497
Λιμένας Πατρών 7.500 Φεβ 2019 ΧΕΕ 231 / 2  "Λιμένας Πατρών"
εκδ. Ιολ 2001, κλίμακα 1:7.500

 

 XEE 231 2