Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έκδοση ΧΕΕ 451 / 1

22/04/2019 - 10:03

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
412 / 10 Όρμος Λακκί 7.500 Απρ 2019 ΧΕΕ 451 / 1 "Όρμος Λακκί -
Λιμένας Λακκί - 
Μαρίνες Λακκί και Τεμένια"
εκδ. Δεκ 2013, κλιμακες 1:7.500
και 1.2.500
Λιμένας Λακκί - 
Μαρίνες Λακκί και Τεμένια
2.500

 

 XEE  451 1