Έκδοση νέου Ευρετηρίου Ναυτικών Χαρτών και Ναυτιλιακών Εκδόσεων

07/05/2014 - 13:43

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλομένους ότι:

1.  Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, το Ευρετήριο Ναυτικών Χαρτών και Ναυτιλιακών Εκδόσεων (15η έκδοση 2014)

2.  Η έκδοση αυτή καταργεί την προηγούμενη 14η του 2007.

Ευρετήριο Ναυτικών Χαρτών & Ναυτιλιακών Εκδόσεων