Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έκδοση ΧΕΕ 323 / 2

25/10/2018 - 06:42

 

Η Υδρογραφική Υπηρεσία ενημερώνει τους ναυτιλλόμενους ότι:

Τυπώθηκε, εκδόθηκε και ήδη πωλείται από τα Γραφεία Πωλήσεων της ΥΥ, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΥΥ, ο παρακάτω χάρτης.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 1: ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
323 / 2  Πρόσγεια και Λιμένας  Μύρινας ν. Λήμνου 25.000
4.000
 2018 Ο Λιμενοδείκτης του ΧΕΕ 28 με τίλο
"Ν. Λήμνος -Λιμένας Μύρινας", κλίμακας 1:10.000

 

 

XEE 323 2