Διεύθυνση Μηχανογραφικού Κέντρου

Η Διεύθυνση μελετά, εισηγείται και υλοποιεί σύγχρονες μηχανογραφικές λύσεις με στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων της ΥΥ, ακολουθώντας τις εξελίξεις των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής.
Στο πλαίσιο αυτό, εγκατέστησε, υποστηρίζει και διαχειρίζεται, τόσο σε υλισμικό όσο και σε λογισμικό, δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, που:

hnhs mixanografiko kentro 02

  • Χρησιμοποιούνται για την μεταφορά δεδομένων,
  • Εξασφαλίζουν την κοινή χρήση πόρων,
  • Διασυνδέουν τα σημεία πώλησης των προϊόντων της ΥΥ,
  • Διαφημίζουν το έργο και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΥΥ στους πολίτες, μέσω του παγκόσμιου ιστού και
  • Υποστηρίζουν την αδιάλειπτη επικοινωνία με τους φορείς, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με τους οποίους η ΥΥ συνεργάζεται.

 

 

 

hnhs mixanografiko kentro