• Ναυτιλιακές Οδηγίες  Ελληνικών Ακτών στην Αγγλική Γλώσσα (Πλοηγός) Τόμος Δ

Οι ναυτιλιακές οδηγίες υπό μορφή "ΠΛΟΗΓΩΝ" αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα του ναυτικού χάρτη. Περιλαμβάνουν λεπτομερείς περιγραφές παραλίων, κινδύνων και λιμένων, οδηγίες για τον είσπλου σε όρμους και λιμένες, τη διέλευση από στενά και διαύλους και γενικά στοιχεία για ασφαλή πλου.


Η έκδοση των Ναυτιλιακών Οδηγιών γίνεται σε τέσσερις (4) τόμους, οι οποίοι ενημερώνονται με συμπληρωματικά φυλλάδια για την πληρέστερη ενημέρωση του ναυτιλλόμενου. Οι περιοχές που καλύπτει κάθε τόμος φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.

Ναυτιλιακές Οδηγίες Ελληνικών Ακτών στην Αγγλική Γλώσσα (Πλοηγός) Τόμος Δ

  • Κωδικός Προϊόντος: ne-009
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 30,00€

  • Χωρίς ΦΠΑ: 28,30€