Τα Συστήματα Ηλεκτρονικών Χαρτών για την Πλοήγηση Σκαφών ως Συστήματα Διαδραστικής και Δυναμικής Χαρτογραφίας

Πλωτάρχης Χρήστος Καστρίσιος ΠΝ Δρ. Λύσανδρος Τσούλος
Γραφείο Γεωγραφικής Πολιτικής Καθηγητής ΕΜΠ
Υδρογραφική Υπηρεσία Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων

 Η δημιουργία του Μερκατορικού χάρτη αποτέλεσε ορόσημο για τη ναυτική χαρτογραφία, δηλαδή τη σύνθεση και παραγωγή χαρτών που έχουν σκοπό την υποβοήθηση των ναυτιλλόμενων στην ασφαλή πλοήγηση του σκάφους. Η εξέλιξη και διάδοση των ψηφιακών συστημάτων που συντελέστηκε στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τον τομέα της ναυτικής χαρτογραφίας. Στη δεκαετία του 1980, οι υδρογραφικοί φορείς αντιλαμβανόμενοι τις δυνατότητες που προσέφερε η τεχνολογία, στράφηκαν στη δημιουργία Ηλεκτρονικών Χαρτών, αρχικά ψηφιδωτής και ακολούθως διανυσματικής μορφής. Ο ηλεκτρονικός χάρτης σύντομα αποτέλεσε βασικό εργαλείο για τον ναυτιλλόμενο και εν τέλει τμήμα των απαιτήσεων εξοπλισμού των πλοίων (carriage requirement). Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τη σύμβαση SOLAS (Safety Of Life At Sea) για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, η χρήση συστημάτων ECDIS (Electronic Chart Display and Information Systems), αποτελεί υποχρέωση των πλοίων, ανάλογα με το μέγεθός τους και το έτος κατασκευής (UN, 1974; IMO, 2000). Τα ECDIS είναι ολοκληρωμένα συστήματα πληροφοριών, τα οποία χρησιμοποιούν για χαρτογραφικό υπόβαθρο τους ηλεκτρονικούς ναυτιλιακούς χάρτες που παράγονται από τους επίσημους υδρογραφικούς φορείς με βάση διεθνείς προδιαγραφές και συνδέονται με άλλα συστήματα του πλοίου για την υποβοήθηση του πλου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι δυνατότητες των ηλεκτρονικών χαρτών και των ECDIS ως διαδραστικών και δυναμικών συστημάτων χαρτογραφικής απόδοσης, δηλαδή συστημάτων που επιτρέπουν στον χρήστη να εκτελεί εργασίες για την πλοήγηση του σκάφους, να επεμβαίνει στις ρυθμίσεις του χάρτη, να μεταβάλει τη χαρτογραφική απόδοση και το είδος/πλήθος των απεικονιζόμενων πληροφοριών καθώς και την ανάδραση που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του πλου.

Διαβάστε όλο το άρθρο ΕΔΩ