Ελεύθερα Γεωχωρικά Δεδομένα

Η Υδρογραφική Υπηρεσία διαθέτει ελεύθερα τα παρακάτω σύνολα γεωχωρικών δεδομένων, χωρίς χρέωση.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει την σχετική φόρμα.

 

1. Ακτογραμμή Ελλαδικού χώρου κλίμακας 1:90000


2. Ψηφιακό Μοντέλο Βυθού (DTM) Ελλαδικού Χώρου με ανάλυση 15"