Διεύθυνση Χαρτογραφίας (ΔΧΑΡΤ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Χαρτογραφίας (ΔΧΑΡΤ) είναι:

  • Η συνεχής ενημέρωση των ναυτικών Χαρτών Ελληνικής Εκδόσεως (ΧΕΕ) που καλύπτουν τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, και έχουν κατασκευασθεί με αναλογικές μεθόδους.
  • Η ανατύπωση των ΧΕΕ για συνεχή κάλυψη αναγκών αποθέματος.
  • Η ανατύπωση των ιστορικών ναυτικών χαρτών της ΥΥ.
  • Η μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, έκδοση και συνεχής ενημέρωση Ειδικών Ναυτικών Χαρτών και Διαγραμμάτων που απαιτούνται για κάλυψη των αναγκών του ΠΝ.
  • Η διαχείριση και διάθεση των Ναυτικών Χαρτών και των Ναυτιλιακών Εκδόσεων.
  • Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για την χαρτογραφική υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων που αφορούν στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο

hnhs diefth xartografia 02  hnhs diefth xartografia 03

Για περισσότερες λεπτομέρειες ή και διευκρινήσεις για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της ΔΧΑΡΤ μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνα +30 2106551830 και +30 2106551754 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση carto_hnhs@navy.mil.gr

hnhs diefth xartografia 01