Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών (ΔΗΝΧ)

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών (ΔΗΝΧ) οργανώνει, διαχειρίζεται και ενημερώνει την Χαρτογραφική Βάση Δεδομένων του Θαλάσσιου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών της ΥΥ. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η ΔΗΝΧ κατασκευάζει, ενημερώνει και διαθέτει:

hnhs diefth ilektronikoi xartes 01

  • Ηλεκτρονικούς Ναυτικούς Χάρτες ( ENCs )

  • Έντυπους ναυτικούς χάρτες με ψηφιακές μεθόδους

  • Additional Military Layers (AMLs)

  • Θεματικούς χάρτες

  • Ψηφιακούς χάρτες Vector για smartphones και tablets (Nautilus Charts)

  • Την υπηρεσία Web Map Service

  • Θαλάσσια Γεωχωρικά δεδομέναΤα ENCs είναι χάρτες τύπου "VECTOR" σε μορφή S-57 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (IHO). Οι χάρτες αυτοί είναι κατάλληλοι για συστήματα Ηλεκτρονικής Ναυτιλίας ECDIS (Electronic Chart Display Information System) και. διατίθενται σε κρυπτογραφημένη μορφή σύμφωνα με το πρότυπο του IHO S-63. Τα ελληνικά ENCs μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων δομής S57, κρυπτογραφημένων με το πρότυπο S-63.

hnhs diefth ilektronikoi xartes 02
Από τον Απρίλιο 2004 η ΥΥ έχει αρχίσει τη διάθεση των Ελληνικών ENCs, καθώς και την, σε μηνιαία βάση, υπηρεσία συνεχούς επικαιροποίησης ( Updating Service ), μέσω του Περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου Διάθεσης Η/Ν Χαρτών IC-ENC.
Όσοι ενδιαφέρονται για τη διαθεσιμότητα, τις προϋποθέσεις αλλά και τον τρόπο προμήθειας των ελληνικών ENCs, μπορούν να συνδέονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του IC-ENC.
Για περισσότερες λεπτομέρειες ή και διευκρινήσεις για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της ΔΗΝΧ μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα +30 2106551830 και +30 2106551759 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dcd_hnhs@navy.mil.gr

hnhs diefth ilektronikoi xartes 03